Ochrana osobních údajů


 1. Webové stránky společnosti Milach s.r.o. (zastoupeny Milanem Charvátem, dále jen www.Milach.cz) zpracovávají osobní údaje Uživatelů, kteří vyplní registrační formulář (dále jen „Registrace“).
 2. Ochrana osobních údajů Uživatele, který je fyzickou osobou, je zajištěna v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů, v platném znění.
 3. Uživatel souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: uživatelské jméno, emailová adresa a heslo. Případně i nepovinné doplňující profilové údaje Uživatele (dále vše společně jen jako „Osobní údaje“).
 4. Heslo uživatele je zašifrováno (jednosměrný hash) pro zajištění jeho bezpečnosti. Přesto není doporučeno používat stejné heslo na dalších stránkách. Vaše heslo je prostředek k přístupu k vašemu účtu na stránkách www.Milach.cz.
 5. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu maximálně 3 let od smazáním svého uživatelského účtu.
 6. Návštěvník www.Milach.cz může poskytnout téže poskytnout osobní údaje v rámci odeslání Rezervace pronájmu u vybraného vozu. Odeslané údaje obsahují jméno, příjmení, telefonní kontakt, adresu a email. Uvedené odeslané údaje nejsou na stránkách www.Milach.cz ukládány nýbrž jsou zasílány na emailovou adresu provozovatele pro účely kontaktování a po oboustranné domluvě jsou tyto osobní údaje využity k přípravě smlouvy o pronájmu vozu. Údaje jsou periodicky z emailové schránky provozovatele mazány (nejdéle po 6 měsících od odeslání Rezervace) a nejsou využívány k jiným účelům než-li je uvedeno v těchto informací.
 7. Na webových stránkách je provozován doplněk 3tí strany a to Smartssup (kontaktní formulář vpravo dole webových stránek), informace o tom, jakým způsobem je v rámci tohoto formuláře nakládáno s osobními údaji, naleznete zde.
 8. www.Milach.cz se zavazuje, že osobní údaje Uživatele nebude využívat k profilování a předávat třetím stranám či do třetích zemí.
 9. Požádá-li Uživatel o informaci o zpracování svých Osobních údajů, je mu Milach s.r.o. povinen tuto informaci předat. Milach s.r.o. má právo za poskytnuté informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
 10. Uživatel souhlasí se zasíláním informací souvisejících se službami www.Milach.cz na emailovou adresu Uživatele uvedenou při Registraci a dále souhlasí se zasíláním ostatních sdělení www.Milach.cz na tuto adresu. Uživatel je oprávněn kdykoli tento souhlas odvolat a to nenávratným smazáním svého uživatelského účtu.
 11. Návštěvník souhlasí, aby www.Milach.cz analyzoval a shromažďoval anonymizované údaje o chování Návštěvníka na webových stránkách www.Milach.cz, a to prostřednictvím služby Google Analytics, která umožňuje analyzovat chování Návštěvníků, kteří navštíví Portál www.Milach.cz prostřednictvím počítačového zařízení či mobilních telefonů. Data shromážděna prostřednictvím služby Google Analytics neobsahují žádné osobní údaje nebo údaje, které by mohly identifikovat konkrétního Návštěvníka. Více informací lze nalézt zde.
 12. Návštěvník dále souhlasí, aby www.Milach.cz analyzoval a shromažďoval anonymizované údaje o chování Návštěvníka na webových stránkách www.Milach.cz, a to prostřednictvím služby Google Doubleclick, která umožňuje analyzovat chování Návštěvníků, kteří navštíví Portál www.Milach.cz prostřednictvím počítačového linku umístěného mimo tyto webové stránky. Data shromážděna prostřednictvím služby Google Doubleclick neobsahují žádné osobní údaje nebo údaje, které by mohly identifikovat konkrétního Návštěvníka.
 13. www.Milach.cz využívá doplněk společnosti Facebook pro udělení statusu oblíbenosti dané stránky, tzn. „Like“, informace o shromážděných datech, naleznete zde.
 14. Vedle uvedených služeb je dále na webových stránkách provozován doplněk pro počítání návštěvnosti a to ABZ rychlé počítadlo. Informace o tom, jak počítadlo funguje a jaká data jsou shromážděna, naleznete zde.
 15. Návštěvník je téže informován při první návštěvě stránek o ukládání cookies.