Podmínky k pronájmu obytného vozu


1. Základní ujednání

všeobecné smluvní podmínky jsou nedílnou součástí uzavírané nájemní smlouvy
potřebné doklady pro uzavření nájemní smlouvy: občanský průkaz i řidičský průkaz s příslušnou skupinou „B“
minimální věk nájemce 25 let
minimální praxe v příslušné skupině „B“ 5 let
minimální doba pronájmu 3 dny

2. Podmínky pro užívání pronajatého vozidla

pronajaté vozidlo může řídit pouze nájemce nebo osoba, která splňuje tyto všeobecné smluvní podmínky a byla přítomna předání vozidla, při kterém jí společně s nájemcem byly zkontrolovány doklady
vozidlo nesmí být používáno k odtahu jiného vozidla
platí přísný zákaz provádění úprav na vozidle a dále manipulace s počítadlem tachometru
nájemce nesmí za žádných okolností poškozovat ani jinak manipulovat s motorovou a podvozkovou částí vozu
nájemce nesmí vozidlo pronajímat třetí osobě a dávat jej do zástavy třetí osobě
nájemce musí pečovat o vozidlo tak, aby na něm nevznikla škoda a udržovat ho v čistotě
v případě nehody musí nájemce vždy neprodleně volat policii a informovat pronajímatele
vozidlo lze užívat pouze dle smluvních dohod mezi pronajímatelem a nájemcem

3. Povinnosti pronajímatele

pronajímatel je povinen předat vozidlo čisté, v technickém stavu způsobilém k řádnému užívání a s plnou nádrží PHM
pronajímatel je povinen předvést funkčnost vozidla a jeho vybavení, které je nedílnou součástí vozidla
dále je povinen předat všechny doklady k vozidlu (OTP, potvrzení)