Podmínky k pronájmu obytného vozu


1. Základní ujednání

– všeobecné smluvní podmínky jsou nedílnou součástí uzavírané nájemní smlouvy
– potřebné doklady pro uzavření nájemní smlouvy: min. 2 – občanský průkaz, řidičský
– průkaz s příslušnou skupinou „B“, „B96“ nebo „BE“
– minimální věk nájemce 25 let
– minimální praxe v příslušné skupině „B“ 5 let
– minimální doba pronájmu 3 dny

2. Podmínky pro užívání pronajatého vozidla

– pronajaté vozidlo/přívěs může řídit pouze nájemce, nebo osoba, která splňuje tyto všeobecné smluvní podmínky jako nájemce a byla přítomna předání vozidla/přívěsu, při které jí společně s nájemcem byly zkontrolovány doklady
– vozidlo/přívěs nesmí být používáno k odtahu jiného vozidla
– přísný zákaz provádění úprav na vozidle/přívěsu a dále manipulace s počítadlem tachometru
– nájemce nesmí za žádných okolností poškozovat ani jinak manipulovat s motorovou a podvozkovou částí vozu/přívěsu
– nájemce nesmí vozidlo/přívěs pronajímat třetí osobě a dávat jej do zástavy třetí osobě
– nájemce vždy musí pečovat o vozidlo/přívěs tak, aby na něm nevznikla škoda a udržovat vozidlo/přívěs v čistotě
– nájemce vždy musí v případě nehody neprodleně volat policii a posléze informovat pronajímatele
– užívat vozidlo/přívěs pouze dle smluvních dohod mezi pronajímatelem a nájemcem

3. Povinnosti pronajímatele

– pronajímatel je povinen předat vozidlo/přívěs v řádném technickém stavu způsobilém k řádnému užívání a v čistém stavu
– pronajímatel je povinen předvést funkčnost vozidla/přívěsu a jeho vybavení, které je nedílnou součástí vozidla/přívěsu
– dále je povinen předat všechny doklady k vozidlu/přívěsu (OTP, potvrzení o uzavření povinného ručení, „zelenou kartu“, smlouvu o pronájmu vozidla/přívěsu, apod.)