Všeobecné podmínky


Všeobecné podmínky

Pro všechny naše vozy musí nájemce dovršit věk 25 let a být držitelem řidičského oprávnění skupiny B po dobu nejméně 5 let. Vůz bude pronajat po předložení dvou dokladů totožnosti nájemce (občanský průkaz nebo cestovní pas a řidičský průkaz). Vůz smí řídit pouze nájemce a osoby uvedené ve smlouvě o nájmu jako další řidiči (splňující stejná kritéria jako nájemce). Je zakázáno ve voze kouřit a jakkoli jej upravovat (polepováním, vrtáním, šroubováním, demontáží částí apod.), ve voze je taktéž zakázáno přepravovat zvířata.

Předání a vrácení vozu

Pronajímatel vůz předává po přezkoušení příslušenství, čistý, s plnou palivovou nádrží, dvěma plnými láhvemi propanbutanu (v zimním období propanu), plnou nádrží vody, prázdnou nádrží odpadní vody a s prostředky pro užívání chemického WC. Při předání vozu bude podepsán protokol s přehledem všech položek vybavení vozu. Nájemce je povinen vracet vůz s plnou nádrží. V případě, že doba pronájmu je méně než 7 dní, nájemce je povinen před vrácením vozu dotankovat plnou palivovou nádrž. Plynové láhve a nádrž vody nájemce nedoplňuje. Vozidlo nesmí být při vrácení hrubě znečištěno a musí být vyprázdněna odpadní nádrž chemického WC, běžný úklid a čištění vozu po vrácení provádí pronajímatel. Vozidlo se předává v první den pronájmu mezi 9:00 a 18:00 a vrací se v poslední den pronájmu také mezi 9:00 a 18:00, vždy po předchozí telefonické dohodě s pronajímatelem.

Rezervační a platební podmínky

Po rezervaci vozu na internetových stránkách nájemce obdrží do 24 hodin e-mailem náhled smlouvy o nájmu. Pokud nájemce se smlouvou souhlasí, podepíše jí a odešle pronajímateli její skenovanou kopii emailem na milach@volny.cz a originál následně poštou na adresu uvedenou ve smlouvě. Jakmile pronajímatel obdrží alespoň skenovanou kopii podepsané smlouvy, okamžitě na internetových stránkách umožní nájemci provedení úhrady 30% rezervačního poplatku nebo plné ceny za pronájem. Úhrada 30% rezervačního poplatku musí být provedena do 7 dnů od provedení rezervace na internetových stránkách, pokud provedena nebude, nezávazná rezervace bude zrušena. Po obdržení pronajímatelem originálu smlouvy podepsané ze strany nájemce, pronajímatel podepíše smlouvu a jeden výtisk odešle poštou zpět nájemci. Doplatek nájemného ve výši 70% z celkové ceny musí být proveden nejpozději do 30 dní před prvním dnem pronájmu, pokud proveden není a nájemce pronajímatele neinformuje o zrušení rezervace, rezervace vozu se ruší a 30% rezervační poplatek propadá pronajímateli. Při předání vozu nájemce zaplatí pronajímateli kauci ve výši 25 000 Kč. Počet najetých kilometrů není omezen. V ceně je již zahrnut pronájem kempingového vybavení a dalšího příslušenství.

Sankce

Za ztrátu klíčů od vozidla, osvědčení o registraci vozidla, zelené karty, servisní knížky nebo ostatní dokumentace účtuje pronajímatel smluvní pokutu až 5000 Kč za každou ztracenou položku. V případě vrácení hrubě znečištěného vozu (například poškozené čalounění vozu, promočené a silně znečištěné matrace atd.) účtuje pronajímatel smluvní pokutu až 5000 Kč. V případě pozdějšího vrácení vozu, než je dohodnuto ve smlouvě, účtuje pronajímatel smluvní pokutu ve výši až 30 000 Kč.

Nehody a poruchy

Nájemce je povinen ihned ohlásit jakoukoli škodu telefonicky pronajímateli. Při jakékoli nehodě, živelné události, vniknutí třetí osoby do vozu či odcizení vozu je povinen událost ohlásit policii a vyžádat si doklad o provedeném šetření. Vozy jsou kryty zárukou výrobce, případnou opravu je nutné provést v autorizovaném servisu výrobce a na základě předložení servisní knížky vyžadovat bezplatnou opravu, není-li s pronajímatelem dohodnuto jinak. Pro případ nehody, poruchy, živelní události nebo odcizení jsme sjednali asistenční služby v rozšířeném rozsahu.

Storno podmínky

V případě odstoupení od smlouvy ze strany nájemce 30 dní a více před prvním dnem pronájmu, pronajímatel nájemci žádnou pokutu či storno poplatek neúčtuje. V případě odstoupení od smlouvy ze strany nájemce 15 až 29 dní před sjednaným prvním dnem pronájmu, pronajímatel účtuje storno poplatek ve výši 30 % z celkového sjednaného nájemného, 50 % z celkového sjednaného nájemného při odstoupení od smlouvy 7 až 14 dnů před sjednaným prvním dnem pronájmu, 100 % z celkového sjednaného nájemného při odstoupení od smlouvy za méně než 7 dnů před sjednaným prvním dnem pronájmu nebo nesplnění podmínek k jeho převzetí. Při předčasném ukončení pronájmu se nespotřebovaná část nájemného nevrací.

Pojištění vozu

Vozy mají uzavřené pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem vozidla s územní platností dle zelené karty, jsou all-risk havarijně pojištěny. Spoluúčast bude v případě pojistné události stržena z kauce. Při poškození nebo ztrátě příslušenství vozu se havarijní pojištění neuplatňuje, stejně tak při vniknutí třetí osoby a krádeži příslušenství nebo předmětů umístěných uvnitř vozidla. Taková škoda bude případně stržena z kauce. Pokud výše složené kauce nestačí na pokrytí vzniklé škody nebo spoluúčasti, je nájemce povinen rozdíl doplatit do 5 pracovních dnů.

Cestovní pojištění

K pronájmu vozu nabízíme cestovní pojištění. Na vyžádání vám rádi zašleme informace o tarifech a podmínkách tohoto pojištění. Jako doplňkové pojištění k cestovnímu pojištění nově nabízíme pojištění storna vaší cesty. Na vyžádání vám rádi zašleme informace o podmínkách tohoto pojištění.