Jak blízko karavanu rozdělávat ohniště?


Konečně se zase objevuje teplé počasí a sluníčko se na obloze vyskytuje čím dál častěji. Každý pořádný cestovatel se již těší až se svým karavanem vyrazí do přírody nebo někam do kempu a hlavně na vůni čerstvě opečených buřtů u táboráku. Při rozdělávání ohně bychom však měli být vždy opatrní a dodržovat některá základní pravidla, abychom svou neopatrností neohrozili sebe nebo okolí. 

Pokud jste již s karavanem nejedu cestu podnikli jistě víte, že zastavit kdekoliv a rozdělat si oheň už není v dnešní době možné. V podstatě je možnost volného táboření velmi omezená, tedy v případě, že nechcete zbytečně mít problémy  a platit pokuty. Zastavit a utábořit se můžete na soukromém pozemku pouze v případě, že se domluvíte s majitelem. Stejně tak je vhodné a určitě slušné ho informovat i tom, že si u svého karavanu hodláte udělat oheň. Obecně také příliš nevadí jednodenní přespání, nanejvýš budete pokárání a vyzváni k tomu, abyste hned ráno odjeli. Jenže spoléhejte na to. Místa, kde rozhodně nemůžete ani přespávat a ani rozdělávat oheň jsou: chráněné parky, přírodní rezervace a chráněné krajinné oblasti.

Oheň u karavanu

Pravidla při rozdělávání ohně:

  • Jestliže rozděláváte oheň v přírodě, musí být nejméně 50 m od lesa a v dostatečné vzdálenosti od budov, tedy i od samotného karavanu. Nedá se v podstatě říci, jak přesně daleko má být, prostě natolik, aby od něj nemohlo nic v okolí vzplanout. V lese je navíc povoleno rozdělávat oheň jen na vyhrazených místech.
  • Nikdy oheň nerozdělávejte pod větvemi nebo na kořenech stromů. Dále také v blízkosti seníků či stohů a samozřejmě v době extrémního sucha.
  • Při přípravě ohniště nezapomínejte na řádné ohraničení kameny, štěrkem, pískem apod.
  • Nikdy oheň nerozdělávejte za pomoci hořlavých látek (oheň, benzín, atd.). Nejen, že hrozí nebezpečí, ale na takovém ohni si žádné dobré maso opravdu neupečete.
  • Oheň neponechávejte nikdy bez dozoru, nenechte u něj samotné děti a mějte vždy po ruce dostatek vody či písku na jeho případné uhašení. Až poté, co je oheň skutečně dobře uhašen, od něj můžete odejít.
  • Dělejte jen takový oheň, který dokážete zvládnout.
  • Pokud jste ubytovaní v kempu, budou nejspíše pro ohniště vyhrazená místa. Nesnažte se tedy zakládat ohniště nová a využijte ta, která vám majitel ukáže. Tato ohniště jsou většinou stranou tábořících a navíc i obložená kameny nebo jiným nehořlavým materiálem. Vyhnete se tak starostem s ohništěm i případné pokutě.

Táboření a posezení u ohýnku v přírodě je zajisté romantické a přináší nevšední zážitky. Pokud však chcete být v klidu a nikoho neohrozit, využijte spíše nabídky kempů na vašich cestách. Můžete si tak být jistí, že vás večer nevyruší nemilá návštěva v podobě majitele pozemku či policie. Startovat karavan uprostřed noci a hledat jiné místo na přespání určitě neudělá radost ani vám a ani vašim rodinným příslušníkům.

    Napsat komentář